Elmadağ'da Kızak Keyfi

DETAYLAR

Bursluluk Sonuçları Duyuru

Büyük Değişim Eğitim Kurumları 2018 bursluluk sınavı sonuçlarına 10 Mart 2018 tarihinden itibaren sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

DETAYLAR

Bursluluk Sınavı Başvuru

Bursluluk sınavımız 3-4 Mart tarihlerinde yapılacaktır. Hemen başvurmak için şube seçiniz.

Etlik Şube                   tıklayınız.

Şentepe Şube            tıklayınız.

Yenimahalle Şube      tıklayınız.

DETAYLAR
ORTAOKUL

ORTAOKUL

Şimdilik İki Şubemiz Hazır... Diğer Şubelerimiz İçin Çalışıyoruz....

DAHA FAZLASI
LİSE

LİSE

Sizin İçin Çalışıyoruz... En Kısa Zamanda Lisemizde Hazır Olacak...

DAHA FAZLASI
Liselere ve Üniversiteye Hazırlık Kursu

Liselere ve Üniversiteye Hazırlık Kursu

Kurs Programımız Devam Ediyor.

DAHA FAZLASI

YABANCI DİL

Çocuklara yabancı dil eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli? Bir çocuğa anadili haricinde ikinci dili öğretmek için ideal yaş ne zamandır? Literatürde ikinci dili ideal öğrenme yaşı oldukça tartışmalı bir konudur. Bu konudaki en yaygın ve kabul gören görüş ise “Kritik Dönem Hipotezidir (The Critical Period Hypothesis). Bu hipotez ilk olarak Nörolinguist Penfield ve Roberts (1959) tarafından, daha sonra ise Lenneberg (1967) tarafından ortaya konmuştur. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu görüşü desteklemiştir (Johnson, 1992; Johnson & Newport, 1989; Oyama, 1976; Patkowski, 1980, 1994). Bu görüşe göre ikinci dili öğrenmek için kritik bir dönem vardır. Bu dönemden sonra ikinci dili öğrenmek imkansız değildir. Fakat ikinci dili aynı yetkinlikle öğrenmekte mümkün değildir. Bu görüşün temeli beyin gelişimine dayanmaktadır. Beyin 2 yaştan önce tam gelişmediği için ve ergenlikten sonra ise beyin fazla olgunlaştığı, sağ ve sol beyin gelişimini tamamladığı ve beyinin şekillenebilirliği azaldığı için ideal dönemin 2 yaş ile ergenlik dönemine kadar olduğu vurgulanıyor. Bu yaş aralığı ile farklı görüşlerde vardır. Krashen’e (1973) göre kritik dönem 2 yaştan 5 yaşına kadar, Pinker’e (1994) göre 6 yaşına kadar, Lenneberg’e (1967) göre 12 yaşına kadar ve Johnson and Newport (1989, 1991) 15 yaşına kadardır. Kısacası araştırmalar beyin gelişimi ve öğrenme teorileri bakımında ikinci dili öğrenmedeki yetkinliğin yaş artıkça düştüğünü savunuyor. İkinci bir dil için en ideal yaş erken çocukluk ile ön ergenlik dönemi diyebiliriz. Bir çocuk ne kadar erken ikinci dile maruz kalırsa o kadar kolay öğrenir ve akıcı bir şekilde ikinci dili kullanır. Henüz konuşmaya başlamamış bir bebekle iki dille iletişime geçmek çocuğun dil gelişimi açısından zararlı olur mu? Konuşmasını geciktirir mi? Anne ve babası farklı ana dillere sahip çocukların doğumdan itibaren iki dile maruz kalmasının hiçbir zararı yoktur. Önceden ikinci dilli öğrenmenin çocuğun kafasını karıştırdığı, diğer gelişim alanlarını da yavaşlattığı gibi bazı yanlış inanışlar vardı. Diğer taraftan iki dilli (bilingual) çocukların bilişsel becerileri daha gelişmiştir ve daha kolay bir göreve konsantre olabilir ve akademik olarak ta daha başarılıdırlar. Bu çocuklar iki dili kendiliğinden öğrenirler. Dili öğrenmek için özel bir çaba harcamazlar. Araştırmalar 5 yaşından önce ikinci dile maruz kalmanın beyinin dili öğrenme mekanizması açısından daha doğal bir süreçte gerçekleştiğini vurguluyor. Bu çocuklar beyinlerine iki dili de kodluyor ve iki dil arasında kendiliğinden geçiş yapabiliyor. Diğer taraftan bu kodlama sürecinden dolayı bu çocukların konuşmaya başlaması biraz daha geç olabilir ama bu endişe edilecek bir durum değil, tam tersine doğal bir süreçtir. Çocuk aynı anda iki dili birden öğrenebilir mi? Anne ve babanın ana dili aynı ise ve çocuklarının ikinci bir dili öğrenmelerini istiyorlarsa bu süreç farklı bir durumdur. Anne babanın farklı anadili olması ve herkesin kendi dilinde çocukla iletişime geçtiği durumda çocuk beyininde iki dili de ayrı kodluyor. Fakat anne babada aynı ana dilde konuşuyor arada bir ikinci dili konuşuyorsa ve aksanları pek iyi değilse çocuk için sadece ikinci konuşulan dile yatkınlık gelişir. Bu durumda 2 yaştan sonra ikinci dile maruz kalmak daha faydalı olacaktır. Çünkü bu yaşa kadar çocuğun ikinci bir dili öğrenmesi değil, yetişkinle duygusal bağ kurması ve kendini güvende hissetmesi önemlidir. Yani ikinci dile çocuk şarkıları ile maruz kalabilir ama ikinci dili öğretmeye çalışmaya gerek yoktur. 3 yaş sonrası anaokulunda ikinci dili oyunla iç içe öğrenebilir. İkinci dile yatkın bir şekilde büyüyen çocuklar ikinci dili okulda daha rahat öğrenecektir. Küçük yaşta dil eğitiminin ne gibi avantajları olabilir? Erken çocukluk döneminde ikinci dilde şarkılara, hikayelere maruz kalmak dilin daha rahat öğrenilmesini sağlar. Bu dönemde beyin yeni şekillendiği ve sağ ve sol beyin olgunlaşmadığı için daha doğal şekilde zorlanmadan, çok büyük bir çaba harcamadan öğrenebilir. İkinci dili daha akıcı kullanabilir. Aileler çocuklarına okul öncesi dönemde yabancı dil öğretmek istediklerinde nasıl bir yol izlemelidir? Anne babaların ikinci dili öğretme istediği çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini ihmal etmelerine neden olmamalıdır. Anaokuluna hazır olamadan çocuğu anaokuluna başlatmak özellikle de iki dilli bir okula başlatmak yanlış bir karar olabilir. Çocuğun duygusal gelişimi, duygusal bağ kurması, kendini güvende hissetmesi her şeyden önemlidir. Dil öğrenmesine takılıp çocuğun duygusal gelişimini ihmal edersek çocuğun gelişiminde gerilik oluşur ve psikolojisi bozulabilir. Bu nedenle ikinci dil konusunda çok ısrarcı olmadan çocuğun dile yatkınlığını göz önünde bulundurarak çocuğun ikinci dile oyun içinde maruz kalması sağlanabilir. Eğer ikinci dili anaokulunda öğrenecekse ilk yıl çocuğun normal bir anaokuluna gidip öz güvenin gelişmesi ve okula alışması sağlanmalıdır. Anaokulu veya kreşin ikinci yılında ise çocuğun genel gelişimi değerlendirilerek çift dilli anaokuluna gitmesi sağlanabilir. Her çocuğun gelişimi farklı olduğu için bu konuda uzman bir pedagogtan destek almak daha sağlıklı olacaktır.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Öğrencinin devamsızlık bilgisine,ödevlerine,deneme sonuçlarına,not bilgilerine ve duyurularına kolaylıkla ulaşılmaktadır.

DÜZENLİ DENEME SINAVLARI

Periyodik aralıklarla yapılan deneme sınavları öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmakta, hazırbulunuşluk düzeyini artırmaya yöneliktir.

KODLAMA EĞİTİMİ

Neden Kodlama? Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir. Kaynak: http://www.informatics-europe.org/component/phocadownload/category/10-reports.html?download=60:cece-report

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olması sağlanır.

MENTÖR ÖĞRETMEN

Danışmanlık, Koçluk ve Mentörlük nedir, arasındaki farklar nelerdir? Danışmanlık : Belirli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir danışılan kişiye danışman denmektedir. Danışmanın, danışana verdiği hizmete danışmanlık hizmeti denir. Sektörel uzmanlık gerektirir, Danışman kesin bilgi sahibidir. Bilgi sahibi ve uzman olduğu konuda hizmet verir. Örnek olarak Hukuk Danışmanı, Finans Danışmanı, Teknoloji Danışmanı, Güvenlik Danışmanı vb. Koçluk : Belirli bir alanda uzmanlaşmış, ustalaşmış, kendini geliştirmiş ve farkındalığı yüksek olan ve başkalarına bu alanla ilgili yön gösteren ve gelişmelerine yardımcı olan kişiye koç ve sunduğu hizmete koçluk denir. Örneğin Basketbol koçu, yaşam koçu, kariyer koçu vb. Mentörlük : Kişi ve firma karar vericilerinin kendilerini geliştirmelerine, karar vermelerine ve harekete geçmelerine kişisel deneyimlerini aktararak yardımcı olan kişiye mentör, yapılan işe menörlük denir. Örneğin KOBİ mentörü, Startup mentörü vb. ( Özel Not : Ücretsiz mentörlük hizmeti vermiyoruz) FARKLAR ? Özetle; Danışmanlık belirli bir konuda hizmet verilmesidir, işi danışman yapar. Koçluk belirli bir konuda farkındalığın sağlanması, performansı arttırılması ve çözüm yolunun bulunmasında yardımcı olunmasıdır; önce koçluk alan kişi sorunlarını, isteklerini paylaşır, bu doğrultuda Koç sorular sorar ve koçluk alan kişi soruları kendi cevaplayarak ve çalışarak gelişim sağlar. Mentörlük ise deneyim transferidir. Mentör işi yapmaz, karar vermez veya çözüm bulmaz. Mentör, bir firmanın yol arkadaşıdır, tüm süreçlerinde onunla işbirliği yapan, yönlendiren, bilgi desteği sağlayan, doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan kişidir. Bu süreçte firmaların doğru ve nitelikli bir mentörle çalışması önemlidir. Mentör; Mentörlük alan kişi ve firmanın (mentee) hedeflerine ulaşabilmesi için firma karar alıcılarında gerekli farkındalık ve karar alma motivasyonunu yaratır, deneyimlerini paylaşarak ve çözüm seçeneklerini göstererek firma karar alıcılarının harekete geçmesini sağlar, Sorarak ve araştırarak firmanın eksik olduğu konuları tespit eder, Ölçülebilir ve izlenebilir metotlar kullanır, yapısal ve profesyonel bir kapasite geliştirme süreci olarak ele alır. Koçun temel hedefleri performansı geliştirmek, davranış değişimi yaratmak, beceri geliştirmek, değişimi yönetmesini sağlamaktır. Mentörün temel hedefleri ise; menteenin kişisel ve kariyer gelişimine rehberlik yapmak ve desteklemektir. Koçlukta gönüllülük zorunlu değildir, mentörün gönüllülüğü esastır. Koçun odak noktası; problemler, vizyon, hedef odaklı gelişim, performans, spesifik gündem- danışanın gündemidir. Mentörün odak noktası kariyer gelişimi, yeni ekibin kurumu anlaması, tanıması ve sosyalleşmesidir. Aynı zamanda, kariyer merdiven planlaması ve bilgi transferidir. Koçun konu ile ilgili uzmanlığı, bilgisi olması şart değildir. Koç, soru-sorgulama, düşündürtme yoluyla danışanın kendisini bulmasını sağlar. Mentör, uzun vadelidir. Süreç ve hedef odaklıdır. Tavsiye, deneyim aktarımı, geri bildirim, soru-sorgulama, modelleme yöntemleri uygulanır. Hedef odaklıdır. Koçun yetkin bir kurum tarafından özel bir eğitim görmesi ve profesyonel koç olması gereklidir. Mentörün, başlangıçta iki – üç günlük eğitim görmesi ve süreç takibi, sonuçların ölçümü yeterlidir. • Eğitmen yaklaşımı: "En iyi uygulama yöntemi böyledir..." • Danışman yaklaşımı: "Doğru çözüm budur, bu şekilde yapabilirsiniz." • Mentör yaklaşımı: "Beni izleyin ve yaptıklarımı örnek alın." • Koç yaklaşımı: "Ne yapmayı istiyorsun?" • Psikolog ve Terapist yaklaşımı: "Kendinizi anlatır mısınız? Şu ankinden daha farklı düşünmeniz veya hissetmeniz konusunda size nasıl destek olabilirim? • Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirir • Koç, gelişmeleri sizinle birlikte izler. • Koç, iç zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkarır. • Koç, farkındalık yaratırken sizi hem zorlar hem de motive eder. • Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç ve desteği temin ederken kendinizi tanımanızı sağlar. • Koç, hem olumlu hem de olumsuz alışkanlıklarınızın farkına varmanızı sağlar. • Mentör, hedeflerinize ulaşırken sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır. • Mentör, bilgi ve ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi zorlayan ancak kendinizi ve yapabileceklerinizi de görmenize imkan tanıyan kişidir. • Mentör, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç, yapı, bilgi ve deneyimi sunar. • Mentör, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar. Biz mentör öğretmenlik sistemini benimseyen bir ekip ile çalışıyoruz.

HABERLER

3. AYIN 14 Ü Pİ GÜNÜ
3,14 olan Pi sayısının kutlamaları için Matematik öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun bir çalışma yaptılar. DEVAMI
BURSLULUK SINAVI YAPILDI!
Büyük Değişim Koleji olarak 3 Mart'ta düzenlediğimiz bursluluk sınavı yapıldı. Düşündüğümüzden çok daha fazla kişinin katılımının olması da bizi çok memnun etti. Tüm velilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. DEVAMI
BÜYÜK DEĞİŞİM KOLEJİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİNDE
Büyük Değişim Koleji, 5.6. ve 7.sınıf öğrencilerimiz için düzenlediği Türk Telekomünikasyon müze gezisinde çok eğlenceli saatler geçirdi. DEVAMI
2018 Bursluluk Sınavı ile ilgili Konu Analizleri Yayınlandı!
4. 5. 6. ve 7. sınıfların gireceği 2018 Yılı Büyük Değişim Koleji Bursluluk Sınavı ile ilgili konu analizler yayınlandı. Öğrencilerimizin incelemelerini ve sınav hazırlığını ona göre devam ettirmelerini öneririz. DEVAMI
Kitap Fuarı
2018 Kitap fuarı kitap sevdalıları ile tıklım tıklım doldu taştı. Bizde bu coşkuya Büyük Değişim ailesi olarak katıldık. DEVAMI
MEB uyardı! Başarı sıralaması gerçek dışı
TEOG yarışındaki başarı sıralamaları, eğitim kurumlarının reklam kampanyaları haline geldi. Bu haksız rekabet girişimine MEB el koydu, Bakanlık bünyesinde böyle bir sıralamanın yapılmadığını duyurdu. DEVAMI
MEB açıkladı: Okullarda el yazısı kararı yine değişti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenin tercihine bıraktığı el yazısı kararında değişikliğe gidiyor. DEVAMI
Elmadağ Kayak Merkezi
Büyük Değişim Kolejleri olarak 1. dönem yogunluğunu Elmadağ Kayak Merkezinde atıyoruz. 24 Ocak ta Elmadağ'da kızak keyfi ve karda sucuk ekmek üstelik sıcacık soba karşısında çok keyifli olacak. DEVAMI
Büyük Değişim Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları
Bursluluk sınav sonuçlarına nasıl ulaşacaksınız? DEVAMI
7 Nisanda Konya Bilim Merkezi - Science Center ne gidiyoruz.
7 Nisan'da Konya'ya gidiyoruz! DEVAMI