Sanat Terapisi Kulübümüz

Sanat Terapisi Kulübümüz


Sanat Terapisi Nedir?

Genel anlamda hayal dünyasını bir araç olarak kullanan psikolojik bir destek yöntemidir. Öğrencilerin günlük streslerini, endişelerini ve atlatmaya çalıştıkları herhangi bir travmatik olay varsa bunun etkilerini azaltmaya yönelik geliştirilmiş bir kulüptür.

Bilinçli bir şekilde sözel olarak sorunları ifade etmek bazen zor olabilir. Diğer taraftan farklı kişi ve durumlar için sözel ifadedense sanat yoluyla ifade etmek daha verimli sonuç verebilir. Bu noktada sanat terapileri; resim, heykel gibi sanatsal aktiviteler sayesinde kişilerin-öğrencilerin iç dünyalarını ve bilinçaltlarını ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Sanat kişilerin yaratıcılıklarını kendi başlarına anlamlandırarak oluşturdukları tüm somut ve soyut ürünlerin kapsamını içerir. Bu yüzden müzik, hikâye yazma, resim, heykel gibi birçok sanat kolu bu terapide kullanılabilir.

Büyük Değişim Koleji olarak çocukların yaşadığı çekingenlik, utangaçlık, dikkat eksikliği, asosyallik, okula adaptasyon gibi günümüzün yaygın sorunlarında aynı zamanda geçmişte trajik bir olay ve büyük kayıplar yaşamış konuşma güçlüğü çeken, anksiyete ve panik atak yaşayan öğrencilerin psikolojik olarak daha iyi bir konuma getirilmesinde sanat terapisi yöntemini kullanmakta ve öğrencilerin iç dünyalarını ve bilinçaltlarını kolayca öğrenebilmekte ve öğrencilere psikolojik destek sağlayabilmekteyiz.