Kaligrafi Kulübümüz

Kaligrafi Kulübümüz


Kaligrafi değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimlikle biçimlendirme sanatıdır. Hat sanatını kaligrafiden ayıran en önemli özellik, kaligrafinin Latin harfler kullanılarak yazılmasıdır. Büyük Değişim Koleji olarak öğrencilerimizin geleneksel sanatlara da ilgi duymasını ve alanda ilerlemeler kaydetmesini destekliyoruz. Bu sebeple her hafta Kaligrafi derslerinde en temel motiflerden başlanarak yazılar biçimlendirilmeye başlanır.