Robotik Kodlama Kulübümüz

Robotik Kodlama Kulübümüz


Robotik ve Robotik Kodlama Nedir?

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.

Robotlar ise sensörleri sayesinde çevresini algılayan, aldığı bu girdileri yorumlayarak sonuçlar üreten ve bu sonuçları çıktı olarak verebilen aygıtlardır. Bu da bizlere göstermektedir ki günümüzdeki birçok iş ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp kodlanması sayesinde gerçekleştirilebilir. Çünkü insanlarda sahip olduğu duyular sayesinde çevresindeki bilgileri alıp, beyni sayesinde bunları işleyip sonrasında organları kullanarak sonuçlarını dışarıya aktarmaktadır.

Özetlersek Robotik Kodlama neden önemlidir?

-Analitik düşünme becerilerini kazandırır.

-Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.

-Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.

-Problem çözme yeteneğini artırır.

-Sistematik düşünmesini sağlar.

-Makinelerin çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.

-Çocukların kod yazmayı öğrenmesini, yalnızca yaptıkları meslekte değil yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.

Neden Katılmalı?

Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.

Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öngörülen yeni işlerin  yüzde 60’ı bilgisayarla ilişkili olacak.

Kod yazma çiftçilikten  hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabiliyor.

Bilgisayar mühendisliği yeni mezunlar arasında en çok kazandıran işlerden biri.

 

Büyük Değişim Eğitim Kurumları olarak robotik kodlama dersinde ve kulübünde neler yapılıyor?

Ortaokul çocuklarımıza ilkokulda verilen algoritma dersinin yanında yaptırılan sürükle bırak tarzı oyun oynarken öğreten program haricinde yazılımı ve yazılım programını öğretiyoruz. Verilen eğitimleri yaş gruplarına ve ön bilgilerine göre eğitim programlarını hazırlayarak dersleri özelleştiriyoruz. Sonrasında öğrencilerimizin hayal ve takım çalışması kapsamında yapmak istedikleri projeleri hazırlama kısmına geçerek kodlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz verilen eğitimlerden sonra sahip oldukları bilgileri ilerideki yaşantılarında ve eğitim hayatlarında diledikleri gibi kullanabiliyorlar.