Eğlenceli Deneyler Kulübümüz

Eğlenceli Deneyler Kulübümüz


Kolejimiz en etkili eğitim yöntemi olarak kabul edilen yaparak-yaşayarak öğrenme modelini derslere katmayı hedefler. Derslerde yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimiz her hafta fen bilgisi dersinde öğrendiklerinin gizemini kulüp çalışmalarında çözmeye çalışırlar. Derste öğrendikleri bilgiler ışığında problem çözme, analitik düşünme, takımla birlikte bir süreç yönetme, sorumluluk alma sayesinde paylaşmayı öğrenerek öğrenilenleri pekiştireceklerdir. Bu sayede günlük hayatta karşılaştıkları çok sıradan olayların nedenlerini, etkilerini, sonuçlarını öğrendiklerinde olayları daha anlamlı ve değerli kabul edeceklerdir.